Carl Elmström och Maria Pettersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1829 - 1841

Carl Elmström föddes i Hörby den 19 februari 1797 och var son till Christen Elmström född 1771 i Andrarum och hans hustru Cajsa Clerck född i Hårderup 1767. Carl gifte sig med Maria Pettersdotter som var född den 21 december 1798 i Allerum. Maria var dotter till Petter Hansson och hans hustru Karna Trulsdotter. Carl och Maria brukar fastigheten under perioden 1829 t o m 1841 då dom flyttar till Vollsjö för att arrendera “Stampen” och dom flyttar 1845 vidare till Vollsjö nr 20, Vollsjö kvarn om 1/24 mantal. Familjen flyttar till Säteriet 1848. Carl avlider i Vollsjö den 15 januari 1879 och Maria avled 1872 i Vollsjö.

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd 8 februari 1827 i Blästorp. Anders Elmström gifte sig den 27 april 1867 med Alma Månsson som var född den 30 juni 1823 i Fränninge. Familjen var senare bosatta på Karstensberg i Vollsjö och där Alma avlider den 20 april 1898. Anders bor kvar fram till sin död den 8 februari 1908.
Botellafödd 3 augusti 1824 i Vallarum.
Hannafödd 15 september 1832 i Hårderup. Hanna Elmström gifte sig med åbon Per Bengtsson som var född den 13 april 1810 i Andrarum. Familjen var bosatta i Heingetorp nr 6 i Lövestad och där Per avlider den 11 augusti 1890. Hanna bor kvar i Heingetorp och hon avlider den 16 december 1910.
Carolinafödd den 11 juni 1837 i Hårderup. Carolina Rosenberg, född Elmström gifte sig den 10 oktober 1864 med Carl Johan Rosenberg som var född den 14 maj 1841 i Vollsjö. Familjen var bosatt på Lärkan 48 a i Ängelholm och där Carolina avlider den 11 september 1908 i Ängelholm utav en hjärnblödning. Carl Johan som var urmakare flyttade till Ejdern 21 D i Ängelholm och han avlider den 28 februari 1919 i Ängelholm.
Peter Christianfödd den 27 januari 1841 i Hårderup. Peter Christian Elmström gifte sig den 8 augusti 1891 med Maria Lovisa Wallberg född den 23 mars 1865 i Tysslinge i Örebro län. Peter Christian var klockare och organist i Håstad och bosatt i Håstad nr 19. Han avlider den 28 januari 1914 utav hjärnblödning. Maria Lovisa flyttar till Ystad 1921 och senare till Munken nr 2 i Malmö i Sankt Petri församling och där hon avlider den 11 april 1934.