Carl Claes Piper

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 3:1 (avregistrerat nummer) 1834 - 23 december 1859