Carl-Åke Edvin Lähnn och Sally Barbro Lisette Lähnn

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:28 Fredriksborg nr 1 (aktuellt nummer) 28 juli 1967 -

Carl-Åke Edvin Lähnn var född den 5 maj 1930 i Maria församling i Helsingborg och han var son till typografen Edvin Alfred Lähnn och hans hustru Ruth Astrid Frank. Carl-Åke gifter sig den 13 augusti 1955 med Sally Barbro Lisette Lähnn som var född den 24 februari 1934 i Gustav Adolfs församling i Helsingborg och hon var dotter till snickaren Edvin Valdemar Nilsson och hans hustru Astrid Amanda Karlsson. Carl-Åke arbetade som folkskollärare och Lisette arbetade som kanslibiträde.