C P Stanbon

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:3 (avregistrerat nummer) 24 augusti 1900 - 1 februari 1903