Bror Linné och Klara Linné

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:7 (avregistrerat nummer) 1 janauri 1942 - 6 oktober 1945
Hovdahusen 1:6 (avregistrerat nummer) 14 mars 1941 - 6 oktober 1945
Hovdahusen 1:4 (avregistrerat nummer) 14 mars 1941 - 6 oktober 1945
Hovdahusen 1:2 (avregistrerat nummer) 14 mars 1941 - 6 oktober 1945