Bror Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:9 (aktuellt nummer) 11 december 1982 -

Bror Nilsson var född den 13 januari 1926 i Fränninge och han var son till Anton Nilsson och hans hustru Annette Andersson på Hårderup nr 4:10. Bror som var brorson till den tidigare ägaren av fastigheten Elof Nilsson, förblev ogift hela livet. Han var senare bosatt på Ullstorp nr 3 i Tomelilla och han avled den 24 maj 2011.