Bror Lennart Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:14 (aktuellt nummer) 30 december 1959 – efter 1996