Bror Karlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:34 (aktuellt nummer) 31 maj 1941 - 14 januari 1948