Bror Hilding Andersson och Ester Albertina Andersson, född Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:36 30 september 1945 -
Bjälkhult 1:33 Bjälkhults dansbana (avregistrerat nummer) 30 september 1945 -
Bjälkhult 1:32 (avregistrerat nummer) 30 september 1945 -
Bjälkhult 1:31 (avregistrerat nummer) 30 september 1945 -
Bjälkhult 1:28 (avregistrerat nummer) 30 september 1945 -
Bjälkhult 1:12 (avregistrerat nummer) 30 september 1945 -

Bror Hilding Andersson var född den 25 februari 1920 i Långaröd och han var son till torparen på Stenkelösa 1, 2, 3 och 6 Anders Nilsson och hans hustru Ida Andersson. Bror gifter sig den 2 februari 1946 med Ester Albertina Johansson som var född den 8 maj 1926 i Fränninge. Ester var dotter till mejeristen Anders Johansson från Andrarum men han vistades i Stockholm och hans fästekvinna Maria Svensson på Fränninge nr 13. 1945 kom Bror från Östra Sallerup till Bjälkhult och Ester kom från Fränninge nr 13 och dom sedan kvar i Bjälkhult. Bror avlider i Bjälkhult den 21 december 1985 ochEster avlider också i Bjälkhult den 14 april 1992.