Börje Nilsson och Elsa Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 17:1 (aktuellt nummer) 30 maj 1962 -