Börje Larsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:13 Tunnbindarehuset (aktuellt nummer) 1 februari 1963 – 1 oktober 1968