Dödsbodelägarna efter Elisabeth Christiansdotter och Nils Pehrsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:4 (avregistrerat nummer) 8 februari 1907 - 6 mars 1908