Dödsbodelägarna efter Anna Maria Lundgren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 27 november 1924 - 13 februari 1928
Starrarps Ora 1:59 27 november 1924 - 13 februari 1928
Starrarp 6:6 (avregistrerat nummer) 27 november 1924 - 13 februari 1928
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 27 november 1924 - 13 februari 1928