Birgitta Elisabeth Milas

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 31 maj 1966 – 1 december 1968