Välj en sida

Birger Nilsson och Valter Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 9 juni 1927 - 9 juni 1927
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 9 juni 1927 - 9 juni 1927