Birger Johansson och Thora Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:30 Skoghem (aktuellt nummer) 28 februari 1957 – 28 juli 1958