Välj en sida

Betty Andersson (Fränninge 49:1)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 49:1 (aktuellt nummer) 11 mars 1954 - 6 december 1960