Bertil Oscarsson och Ingegärd Oscarsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 21:2 (aktuellt nummer) 2 december 1954 - 7 november 1978
Starrarp 21:2 (aktuellt nummer) 6 april 1966 - 7 november 1978
Starrarp 21:1 (aktuellt nummer) 6 april 1966 -
Starrarp 21:1 (aktuellt nummer) 2 december 1954 -
Starrarp 19:1 (avregistrerat nummer) 6 april 1966 -
Starrarp 5:4 (avregistrerat nummer) 2 december 1954 -
Starrarp 5:2 (avregistrerat nummer) 2 december 1954 -
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 2 december 1954 -
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 6 april 1966 - 21 oktober 1974