Bertil Andersson och Ingrid Andersson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer) 14 maj 1961 - 17 december 1961
Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer) 14 maj 1961 -
Vallarum 9:24 (avregistrerat nummer) 19 juli 1958 -
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 19 juli 1958 -
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 19 juli 1958 - 23 februari 1970
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 29 januari 1960 -
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 19 juli 1958 -