Anders Bertil Malmros och Ellen Olivia Malmros

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:25 13 mars 1965 - 14 november 1988
Bjälkhult 1:21 (aktuellt nummer) 13 mars 1965 – 14 november 1988
Bjälkhult 1:15 (aktuellt nummer) 13 mars 1965 – 14 november 1988
Bjälkhult 1:14 Söberga Gård (aktuellt nummer) 13 mars 1965 – 14 november 1988

Anders Bertil Malmros var född den 5 augusti 1923 i Kristianstad och han var son till kronojägaren på Läreda nr 5, Stoby Olof Andersson Malmros och hans hustru Maria Andersson. Bertil gifter sig den 18 januari 1973 med Ellen Olivia Malmros som var född den 22 september 1921 i Vallby. Ellen var dotter till statardrängen Oskar Vilhelm Svensson på Glimmingehus och hans hustru Elida Jönsson. Familjen var bosatt i Bjälkhult och där Bertil avlider 13 september 1988. Senare är Ellen bosatt på Storgatan 6 i Lövestad och hon avlider den 9 juli 2009.