Bertil Christer Karlsson och Karin Karlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:28 (aktuellt nummer) 25 november 1990 -