Välj en sida

Bertil Andersson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:67 (avregistrerat nummer) 19 juli 1958 - 23 februari 1970
Vallarum 9:65 (avregistrerat nummer) 19 juli 1958 -
Vallarum 9:61 (avregistrerat nummer) 19 juli 1958 -