Berndt Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 15:10 (avregistrerat nummer) 23 september 1948 - 1 mars 1950