Dödsbodelägarna efter Ola Isaksson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:6 (aktuellt nummer) 20 november 1901 - 3 mars 1905
Starrarp 2:4 (avregistrerat nummer) 23 november 1901 - 1905