Bengt Nilsson och Anna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup nr 2 1824 - 1832
Hårderup 2:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 17 december 1832 – 1839

Bengt Nilsson är son till tidigare ägaren av fastigheten i Hårderup, Nils Bengtsson och Karna Bengtsdotter, som var med vid det laga skiftet 1832. Bengt Nilsson erhåller 11/80 mantal med utflyttningsskyldighet.” Den nya fastigheten har beteckningen 2:2.

Bengt Nilsson föddes i Hårderup den 18 januari 1801 och han var son till de tidigare ägarna av Hårderup nr 2, Nils Bengtsson och hans hustru Karna Bengtsdotter. Bengt gifter sig med Anna Olsdotter som var född den 12 mars 1805 i Killeröd i Östraby socken. Anna var dotter till Ola Andersson och hans hustru Anna. Bengt och Anna fick tillsammans 4 barn.

Bengt har köpebrev på 3/16 mantal från den 17 december 1824 samt att Bengta och Anna köper till 1/16 mantal från Bengts moder Karna Bengtsdotter den 17 december 1824. Samma år den 21 juni 1824 med fastebrev den 31 maj 1826 erhåller Bengt genom arv efter fadern Nils Bengtsson 1/20 mantal som senare blir Hårderup 2:3.

Bengt avlider utav håll och styng den 15 augusti 1839 och han begrovs den 18 augusti. Efter Bengts död flyttar åbon och brodern Nils på Hårderup Nr 2:3 in och övertar familjen och gården. Anna Olsdotter avlider den 13 maj 1865. Under perioden 1862 – 65 ändras beteckningen för Nils från Åbo till f. d. Åbo och den 24 oktober 1869 flyttar Nils till Frenninge Nr 1. Nils avlider i Hårderup nr 3 den 25 januari 1875.

Bouppteckning för Bengt Nilsson som avled den 15 augusti 1839.

Den 26 september 1839 förrättades bouppteckning, auktion och arvskifte efter hemmansägaren Bengt Nilsson i Hårderup som avled den 15 augusti 1839 och lämnade efter sig änkan Anna Olsdotter och med henne avlade bröstarvingar, sönerna Nils 10 år och Anders 1 år gamla samt döttrarna Elna 6 år och Ingar 3 år gamla. I bouppteckningen ingick fastigheterna Hårderup 2, 3/16 mantal enligt köpebrev av den 17 december 1824. Erhållit 1/16 mantal av sin moder Karna Bengtsdotter. Har också erhållit i arv efter avlidne fadern Nils Bengtsson i Hårderup den 21 juni 1824, 1/20 mantal. Bengt Nilsson och hans hustru Anna Olsdotter har enligt köpebrev den 29 april 1828 under äktenskapet inhandlat 1/40 mantal av svåger och syster Mats Nilsson och Anna Nilsdotter från Rönås den 5 maj 1829. Man har också tillsammans köpt 1/20 mantal av den avlidne broder Nils Nilsson enligt köpebrev den 10 januari 1838. Dom total tillgångarna uppgick till 1 667 Riksdaler och skulderna uppgick till 1 789 vilket innebär att det inte fanns någon behållning i dödsboet.

Bouppteckning för Nils Nilsson som avled den 25 januari 1875.

Den 1 februari 1875 förrättades bouppteckning efter avlidne änklingen och före detta åboen Nils Nilsson på Hårderup nr 3 som avled den 25 januari 1875 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare enda sonen åboen Bengt Nilsson. Dom samlade tillgångarna i dödsboet uppgick till 697 kr och fodringar och skulder var mer än tillgångarna.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 3 februari 1829 i Hårderup. Nils flyttar till Hårderup nr 4 som åbo på gården. Han gifter sig den 26 december 1850 med Ingar Svensdotter från Vallarum och hon var född 1 februari 1825. Familjen är bosatta på Hårderup 4 och där Ingar avlider den 31 januari 1869. Nils gifter om sig den 28 december 1871 i Fränninge med Hanna Pehrsdotter som var född den 16 september 1839 i Tolånga. Hon kom närmast ifrån Fränninge nr 30. Nils och Hanna bor kvar på Hårderup nr 4 och där Nils avlider den 8 april 1903 och där Hanna avlider den 25 oktober 1906.
Andersfödd 22 juni 1838 i Hårderup. Anders flyttar 1863 till broderns gård på Hårderup 4 och där han arbetar som dräng. Anders Bengtsson gifter sig den 15 juni 1866 i Fränninge med åbodottern på Hårderup nr 6 Elna Nilsdotter som var född den 26 december 1840 i Hårderup. Anders och Elna blir åbofamilj på Hårderup nr 6. Senare är familjen bosatt på Hårderup nr 4 och där Anders avlider den 19 februari 1909 utav en laversjukdom. Elna blir kvar på Hårderup nr 4 och hon avlider den 20 juli 1930.
Elnafödd 9 juli 1833 i Hårderup. Elna flyttar till Skumparp 7/128 mantal där hon gifter sig den 4 november 1853 med åbon Pehr Hansson, född 16 oktober 1822 i Skumparp. Familjen var senare bosatt i Skumparp och där Elna avlider den 8 juni 1909. Pehr bor kvar i Skumparp och där han avlider dn 11 maj 1911.
Ingarfödd 23 juli 1836 i Hårderup. Ingar flyttar till Starrarp där hon gifter sig med arrendatorn Pehr Larsson 23 juni 1857 efter att hans första hustru avlidit året före. Pehr var arrendator på Starrarp nr 3 9/64 mantal och han var född den 19 mars 1826 i Toarp. Familjen flyttade till Hårderup nr 4 1867. Per larsson avlider i Hårderup 4 den 5 januari 1879. Ingar emigrerar till Amerika tillsammans med fyra utav barnen 1893. Hon återvände 1897 men reste tillbaka till Amerika den 20 augusti 1898.