Bengt Thomasson och Ingar Månsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:69 (aktuellt nummer) 6 september 1864 - 14 november 1891
Starrarps Ora 1:45 (avregistrerat nummer) 30 december 1874 - 14 november 1891
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) 6 september 1864 - 14 november 1891

Bengt Thomasson föddes den 30 januari 1829 i Östra Sönnarslöv. Bengt var son till ryktare på Malteshom Thomas Bengtsson och hans hustru Anna Larsdotter. Bengt gifte sig den 12 april 1862 i Huaröd. Då arbetade Bengt som dräng på Huaröd nr 1 och Ingar var arbetade som piga i Skillingetorp. Ingar Månsdotter var född den 9 januari 1824 i Huaröd och hon var dotter till åbon Måns Olsson och hans hustru Hanna Persdotter. Bengt Thomasson avlider den 5 november 1891 och begrovs den 13 november 1891. Året efter den 2 april 1892 flyttar Ingar tillbaka till Huaröd och bosätter sig som inhyses hos sin syster Anna och hennes man Åke Jönsson. Ingar avlider den 9 maj 1892 i Huaröd.

Bouppteckning efter Bengt Thomasson som avled på Starrarps Ora den 5 november 1891.