Bengt Petersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:6 (aktuellt nummer) 9 mars 1964 - 23 april 1971