Välj en sida

Bengt Persson och Mätta Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:9 (avregistrerat nummer) 1835 -

Bengt Persson var född den 26 mars 1799 i Vallarum och Bengt var son till Pär Bengtsson och hans hustru Nilsdotter i Vallarum. Bengt gifter sig med änkan Mätta Nilsdotter som var född den 10 september 1793 i Fränninge. Mätta hade tidigare varit gift med Per Nilsson som hade avlidit den 4 april 1821 utav kräfta. Bengta och Mätta gifte sig den 10 april 1822. Familjen var bosatt på Fränninge nr 30 och där Bengt avlider den 14 april 1868 och där Mätta avlider den 27 juni 1877.

Barn

NamnBeskrivning
Ingarfödd den 8 april 1817 i Fränninge. Mätta och Per Nilssons barn.
Kerstifödd den 9 septmber 1819 i Fränninge. Mätta och Per Nilssons barn.
Perfödd den 23 september 1822 i Fränninge. Mätta och Bengt Perssons barn. Per bengtsson gifter sig den 28 november 1847 i Fränninge med Ingar Svensdotter som var född den 8 januari 1815 i Västra Vram. Familjen var bosatt på Fränninge nr 13 och där avlider Per den 10 augusti 1877 och där Ingar avlider den 28 mars 1899.
Andersfödd den 8 oktober 1824 i Fränninge. Mätta och Bengt Perssons barn. Anders Bengtsson gifter sig den 28 april 1860 med Kersti Bengtsson, född Månsdotter. Kersti var född den 25 juni 1834 i Fränninge. Familjen var bosatt på Långaröd nr 1 och där avlider Kersti den 26 november 1911 och där Anders avlider den 22 oktober 1914.
Johanfödd den 15 mars 1831 i Fränninge. Mätta och Bengt Perssons barn. Johan Bengtsson gifter sig med Ingar Andersdotter som var född den 19 maj 1828 i Lövestad. Familjen var bosatt på Vallarum nr 8 och där avlider Ingar den 30 mars 1902 och där Johan avlider den 6 augusti 1907.
Hannafödd den 3 mars 1827 i Fränninge. Mätta och Bengt Perssons barn. Hanna Bengtsdotter gifter sig med åbon Göran Persson hellberg som var född den 1 janauri 1824 i Andrarum. Familjen var bosatt på Vallarum nr 8 och där avlider Göran den 25 maj 1873 och där Hanna avlider den 11 februari 1893.