Bengt Persson och Johanna Strömbeck

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:10 (avregistrerat nummer) 29 november 1869 - 6 juni 1899

Bengt Persson var född i Andrarum den 25 september 1838 och han var gift med Johanna Strömbeck född den 10 december 1831 i Andrarum. Paret kom till Vallarum från Andrarum den 10 november 1869. Johanna avlider den 19 mars 1899 i Vallarum. 1911 flyttar Bengt till Vallarum nr 9 tillsammans med sin hushållerska Bothilda Trulsdotter. Bengt avlider här den 20 februari 1918 i följderna av en hjärnblödning.

Bouppteckning för Johanna Strömbeck som avled på Vallarum nr 7 den 19 mars 1899.

Källa: Skåningen Eslöfs Tidning torsdagen den 9 november 1899.

Skåningen Eslöfs Tidning
torsdagen den 9 november 1899.

 

 

 

 

 

 

Bouppteckning för Bengt Persson som avled på Vallarum nr 7 den 20 februari 1918.