Bengt Nilsson och Elna Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) - 3 januari 1894
Hårderup 3:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 januari 1881 - 5 juli 1905
Hårderup 3:7 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 januari 1881 – 7 maj 1905

Bengt Nilsson föddes i Fränninge den 10 juni och döptes den 13 juni 1841. Bengt var son till Nils Nilsson och Anna Olsdotter som var åbopar på Hårderup nr 2. Bengt jobbade som ”arbetare” på Hårderup nr 4 och flyttade till Hårderup 3 1868. Han gifte sig den 24 april 1869 i Fränninge med Elna Mårtensdotter som föddes i Vallarum den 11 januari och döptes den 14 januari 1844. Elna var dotter till Åbon på Vallarum nr 5 Mårten Mårtenson och hans hustru Hanna Bengtsdotter. Elna flyttade till Bengt den 24 april 1869 från Fränninge nr 2 där hon jobbade som piga. Bengt dog den 7 april och begravdes den 16 april 1905 i en ålder av 64 år utan någon dödsorsak noterad. Elna dog den 7 april och begravdes den 15 april 1927 utav ålderdomssvaghet i en ålder av 83 år.
1876 finns det en lantmäteriförrättning där man fastställer den avstyckning av fastigheten på 1/144 mantal till Jöns Nilsson och som betecknas som 3:8. Vid denna tidpunkt finns också en fastighet på Bengt Nilssons ägor och är bygd på ofri grund. Arealen som återstår som ägor till Bengt Nilsson är 5/144 mantal. 1883 sker ytterligare en avstyckning av mark närmast Jöns Nilssons ägor. Avstyckningen omfattar 1/144 mantal och som ägare noteras Mårten Larsson och får beteckningen 3:12. Bengt Nilssons fastighet får ny beteckning 3:11 och omfattar 1/36 mantal. Fastigheten som nu omfattar 1/36 mantal har en fastighet som är byggd på ofri grund och som 1898 bebos av änkan Bengta Persson. Bengta föddes i Fränninge den 23 december 1836 och gifte sig med Ola Andersson den 19 december 1858. Ola Andersson var ”husman” i Starrarps Ora. Ola och Bengta fick tillsammans två barn. August Frid, född 20 januari 1865. August blev Dragon och bosatte sig i Fränninge nr 23, Christina, född 13 februari 1867. Dog 4 december 1893. 1869 åkte mannen Ola Andersson till Amerika. 1886 den 3 mars födde Bengta oäkta sonen Otto Emil. Bengta och sonen Otto Emil flyttade från Starrarp Ora till Hårderup nr 3 1892, och 1898 den 20 juni förklaras Ola Andersson som ”obefintlig”. Bengta dog den 19 januari 1905.

Bouppteckning efter Bengt Nilsson som avled den 7 april 1905.

Den 5 juli 1905 förrättades bouppteckning efter avlidne åboen Bengt Nilsson på Hårderup nr 3 som avled den 7 april 1905 och som efterlämnade såsom arvtagare änkan Elna Mårtensson samt deras under äktenskapet sammanavlade barn:
sonen Nils, född 22 juni 1885
dottern Anna, född 16 juni 1871, gift i Amerika med Per Andersson.
dottern Johanna född 12 april 1874, gift i Amerika med Bengt Persson.
dottern Mathilda, född den 29 december 1876, gift i Amerika med O Walter.
dottern Kersti, född 14 januari 1882, gift i Amerika med Frans Hallengren.
I bouppteckning upptogs fastigheten 1/36 mantal Hårderup nr 3 till taxeringsvärdet på 1 800 kr. Dom sammanlagda tillgångarna i dödsboet uppgick till 3 007 kr och skulderna uppgick till 200 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 2 807 kr.

Bouppteckning efter Elna Mårtensdotter som avled den 7 april 1927.

Den 23 juli 1927 förrättades bouppteckning efter avlidna änkan Elan Nilsson, född Mårtensson på Hårderup nr 3, vilken född 11 januari 1844 avled den 7 april 1927 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare, barnen
sonen lantbrukaren Nils Bengtsson, Hårderup
dottern Anna, änka efter i Amerika avlidne mannen Per Andersson.
dottern Johanns Persson, född Bengtsson. Vistande i Amerika.
dottern Matilda Hallengren, född Bengtsson. Vistande i Amerika.
dottern Kerstin Kay, född Bengtsson. Vistande i Amerika.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 2 149 kr och skulderna uppgick till 275 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 1 874 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd 19 juni och döpt den 24 juni 1871 i Hårderup. Anna gifte sig med Per Andersson den 26 april 1899. Per var ”inhyses arbetare” och dom flyttade till Hårderup 4 1899. Dom fick tillsammans två barn varefter Per emigrerade till Amerika och noteras som obefintlig den 25 oktober 1905. Vid Anna finns en notering i kyrkboken att hon fick ut skilsmässa från Per den 25 november 1908.
Johanna född 12 april och döptes den 19 april 1874 i Hårderup. Johanna emigrerade till Amerika den 6 oktober 1890. Attest 37.
Mathildafödd 29 december 1876 och döpt den 14 januari 1877 i Hårderup. Emigrerade till Amerika 1893. Attest nr 14.
Nils Martinfödd 16 maj och döpt den 6 juni 1880 i Hårderup. Avlider den 5 mars 1881 i okänd sjukdom vid en ålder av 9 månader.
Kerstifödd 14 januari och döpt den 22 januari 1882 i Hårderup. Kersti emigrerade till Amerika den 24 januari 1898. Attest nr 3.
Nils Martinfödd 22 juni och döptes den 5 juli 1885 i Hårderup. Gifte sig med Hilda Svensson, åbodotter från Nr 1, Brösarp, den 8 juni 1923. En Lovisa Svensson, troligen en syster till Hilda fick ett oäkta barn den 9 februari 1925 och som Johan Edvard Andersson erkänt faderskapet till. Barnet Inez Maria adopterades av Nils Martin och Hilda. I samband med bröllopet noteras Nils Martin som Åbo på Hårderup nr 3.