Bengt Nilsson och Anna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:20 (aktuellt nummer) 2 januari 1901 - 3 september 1912