Bengt Jönsson och Karna Månsdotter

Bengt Jönsson föddes i Hårderup den 22 februari 1810 och han var son till Jöns Bengtsson och hans hustru Maria på Hårderup nr 7. Bengt gifter sig den 5 januari 1838 med pigan Karna Månsdotter. Karna var född den 26 november 1818 i Starrarp och Karna var dotter till de tidigare ägarna av Starrarp 7:2, Måns Johansson och hans hustru Elna Svensdotter. Bengt avlider i Starrarp den 10 december 1884 och Karna avlider den 17 april 1905 i Starrarp nr 7.

Bouppteckning efter Bengt Jönsson som avled i Starrarp nr 7 den 10 december 1884.

Bouppteckning efter Karna Månsdotter som avled i Starrarp nr 7 den 17 april 1905.

 

Barn

NamnBeskrivning
Månsfödd den 4 juni 1841 i Starrarp. Måns avlider den 28 januari 1842.
Pehrfödd 2 februari 1839 i Starrarp. Pehr avlider den 2 maj 1875.
Jönsfödd den 6 maj 1843 i Starrarp. Jöns var snickare och flyttar till Höxeröd 1874. Var senare folkbokförd i Malmö. Jöns gifter sig den 1 augusti 1875 med Singne Moberg född den 5 maj 1841. Singne avlider den 20 augusti 1924 i Sebbarp nr 6 och Jöns avlider den 9 februari 1941 boende på Majorsgatan 5 i Malmö St Pauli församling.
Elsefödd den 16 oktober 1845 Starrarp. Else Bengtsson gifter sig den 29 novem- ber 1878 med åbon Nils Persson som är arrendator i Starrarp nr 7. Nils var född i Hammarlunda den 12 juni 1856. Nils avlider den 9 mars 1894 och Else avlider den 8 maj 1914, båda i Starrarp nr 7. Else avlider utav kräfta i levern.
Mariafödd den 15 september 1848 i Starrarp. Maria gifter sig med dragonen Per Jernberg den 23 november 1878 och flyttar till Starrarp nr 8. Maria avlider i Starrarp nr 8 den 24 november 1893 i en icke angiven orsak.
Månsfödd den 25 september 1851 i Starrarp. Måns bor kvar på föräldragården fram till sin död den 14 mars 1874
Olafödd den 28 september 1854 i Starrarp. Ola Bengtsson gifter sig den 11 mars 1881 med Anna Bengtsdotter född den 12 april 1859 i Höxeröd. Ola jobbar som snickare och Familjen är bosatt i 2:dra kvarteret i Hurva nr 2. Anna avlider den 16 februari 1905 i Hurva nr 2 och Ola avlider den 11 juni 1938 i Hurva nr 2.
Ingri född den 12 maj 1857 i Starrarp. Avlider den 18 mars 1880 i Starrarp utav koppor.
Annafödd den 19 mars 1861 i Starrarp. Flyttar till Starrarp nr 2 och gifter sig med åbon Nils Svensson den 8 november 1890. Nils avlider i Starrarp nr 2 den 17 februari 1921 utav en nervsjukdom. Anna Svensson, född Bengtsson avlider den 21 april 1848 i Starrarp 13:1.
Jonasfödd den 9 september 1863 i Starrarp. Flyttar till Starrarp nr 8 för att arbeta som dräng. Gifter sig den 5 maj 1896 med Bengta Dahlberg född i Västerstad den 5 maj 1873. Familjen är bostt i Östraby där Jonas avlider den 1 december 1938 i Östraby nr 2. Bengta bor kvar på Östraby 2:8 och hon avlider den 15 januari 1956.