Bengt Jönsson och Frideborg Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 13:3 (avregistrerat nummer) 22 december 1960 - 22 december 1960
Vallarum 8:25 (avregistrerat nummer) 22 december 1960 - 22 december 1960