Bengt Fagerfeldt

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:74 17 december 1961 -
Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer) 17 december 1961 -