Bengt Erlandsson och Karna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:3 (avregistrerat nummer) 1834 - 24 april 1863

Bengt Erlandsson föddes den 3 februari 1791 i Fränninge och Bengt var son till åbon Erland Bengtsson och han hustru Elna Bengtsdotter. Bengt gifte sig med Karna Andersdotter som var född den 23 februari 1812 i Vallarum och hon var dotter till Anders Nilsson och hans hustru Kerstina Mårtensdotter. Bengt och Karna brukar fastigheten fram till 1863 när Bengt avlider den 16 mars 1863 och Karna avlider den 6 december 1863. Sonen Anders Bengtsson tar över gården.

Bouppteckning efter Bengt Erlandsson som avled i Vallarum den 16 mars 1863.

Bouppteckning efter Karna Andersdotter som avled i Vallarum den 6 december 1863.

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd den 14 mars 1834 i Vallarum. Anders Bengtsson flyttade till Hårderup 4 1853 för att arbeta som dräng och vidare till Fränninge 23 där han också arbetade som dräng. Han återvänder till föräldragården 1860 för att ta över efter föräldrarna.
Nilsfödd den 3 november 1836. Flyttade till Vallarum nr 12 1862 där han den 28 mars 1863 gifter sig med Kjersti Nilsdotter och där Nils står som åbo. Dom är kvar i Vallarum nr 12 och där avlider Kjersti den 2 april 1907 utav lamhet och Nils avlider den 5 december 1913 utav ålderdomssvaghet och förkalkning.
Annafödd den 6 april 1820 i Vallarum. Flyttade till Fränninge nr 6 1839.
Ingarfödd den 4 december 1822 i Vallarum. Ingar flyttade till Vallarum nr 8 1843.
Elnafödd den 24 oktober 1838 i Vallarum. Flyttade till Vallarum nr 7 1856 och till Fränninge nr 24 1860 för att arbeta som piga.
Perfödd den 6 oktober 1841 i Vallarum.
Karnafödd den 26 oktober 1842 i Vallarum. Karna flyttar till Vallarum 12 1862 för att arbeta som piga. Karna Bengtsdotter gifter sig den 5 mars 1864 med Ola Persson som var född den 5 mars 1838 i Fränninge. Dom är bosatta på en gård i Karpalund i Färlöv och där avlider Karna den 20 september 1881 utav kräfta. Ola gifter senare om sig och han avlider den 25 juni 1921 i Fränninge nr 24.
Bengtafödd den 26 november 1844 i Vallarum. Bengta avlider den 27april 1845.
Bengtafödd den 18 november 1846 i Vallarum. Bengta flyttar till Fränninge nr 24 1864 och hon gifter sig den 28 december 1867 med Jöns Håkansson som var född den 31 augusti 1838 i Fränninge. Familjen är bosatt på Fränninge nr 22 och här bor dom fram till att Jöns avlider den 14 april 1921 utav ålderdomssvaghet och där Bengta avlider den 25 september 1922 utav lunginflamation.
Annafödd den 14 februari 1849 i Vallarum. Anna gifter sig den 10 september 1870 med Hans Jönsson som var född den 14 oktober 1844 i Lövestad. Familjen var bosatt på Långaröd nr 1 och där Hans avlider den 14 september 1909 och Anna bor kvar på Långaröd nr 1 fram till sin död den 22 mars 1921.
Perfödd den 27 september 1851 i Vallarum. Per Bengtsson gifter sig den 6 juni 1896 med Anna Bengtsson, född Olsson den 4 juni 1872 i Andrarum. Familjen är bosatt i Önneköp nr 4 i Långaröd och där Per avlider den 7 december 1916 och där Anna bor kvar fram till sin död den 28 augusti 1950.
Mårtenfödd den 25 januari 1854 i Vallarum. Mårten Bengtsson gifte sig den 30 december 1880 med Hanna Bengtsson, född Larsson den 3 april 1859 i Östra Sallerup. Familjen är bosatt i Skumparp och där Mårten avlider den 23 juli 1922 och Hanna avlider den 29 april 1942.