Bengt Bengtsson och Elna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:32 (aktuellt nummer) 30 mars 1882 - 2 maj 1891
Vallarum 9:27 (aktuellt nummer) 26 oktober 1854 - 23 mars 1876
Vallarum 9:6 (avregistrerat nummer) 26 oktober 1854 - 23 mars 1876

Bengt Bengtsson var född den 11 juli 1815 i Andrarum och han gifte sig med Elna Jönsdotter som var född den 13 oktober 1822 i Vallarum. Elna var dotter till Jöns Persson och hans hustru Marna Olsdotter i Vallarum. Familjen kom till Vallrum nr 9 från Vallarum 14 1849. Familjen flyttar till Andrarum den 24 oktober 1878.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 23 april 1845 i Vallarum. Nils Bengtsson gifter sig med Elna Göransson född den 24 juni 1848 i Andrarum. Elna Göransson avlider och Nils gifter om sig den 30 december 1871 med pigan Elna Håkansdotter född den 20 december 1839 i Brösarp. Familjen är bosatt på Ilstorp nr 6 i Andrarum och Nils avlider den 16 maj 1906.
Bengtfödd den 27 mars 1853 i Vallarum. Bengt Bengtsson gifter sig den 28 december 1883 med Eljena Bengtsson, född Andersson den 23 augusti 1861 i Västerstad. Familjen är bosatt på Västerstad nr 29 och där Eljena avlider den 18 februari 1929. Bengt avlider den 6 april 1940.
Hannafödd den 18 november 1857 i Vallarum. Hanna Andersson, född Bengtsson gifter sig den 26 augusti 1881 med Anders Andersson född den 31 mars 1846 i Huaröd. Familjen är bosatt i Ölycke i Högseröd och där Anders avlider den 30 januari 1934 i Högseröd och Hanna avlider den 31 december 1938 i Högseröd.
Jönsfödd den 18 juli 1861 i Vallarum. Jöns Bengtsson gifter sig den 18 februari 1887 med Maria Bengtsson, född Andersson den 25 mars 1864 i Fränninge. Familjen är bosatt i Ilstorp 6:14 i Andrarum och där Jöns avlider den 22 november 1941 och Maria avlider den 21 februari 1954.