Välj en sida

Bengt Andersson (Hårderup nr 4)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 18:15 (avregistrerat nummer) 15 juni 1931 - 14 maj 1945
Hårderup 4:22 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 31 januari 1929 – 14 maj 1945
Hårderup 4:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 april 1900 – 10 december 1929

Bengt Andersson föddes i Hårderup den 24 april 1867 och tog över föräldragården 1900 som ägdes av Bengts föräldrar Anders Bengtsson och hans hustru Elna Nilsdotter. Bengt bodde tillsammans med sin syster som var född den 19 maj 1870 i Fränninge. Bengt äger fastigheten fram till 1929 då han säljer den. Han säljer fastigheten till änkan efter åbon Nils Persson, Ingrid Johanna Persson. Bengt förblev ogift hela livet och han bor kvar inom Hårderup nr 4 och han avlider i Hårderup den 22 maj 1945. Kersti som bodde hos Bengt avlider den 1 oktober 1944.

Bouppteckning efter Bengt Andersson som avled den 22 maj 1945.