Bengt Åke Börje Borg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 19:3 Hårderups Nygård (avregistrerat nummer) 5 september 1974 - 17 november 1975