Axel W Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:66 (aktuellt nummer) 13 mars 1965 - 24 september 1981