Axel Persson och Hilma Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 28:5 (aktuellt nummer) 14 mars 1951 - 3 augusti 1954
Fränninge 12:23 14 mars 1951 - 3 augusti 1954
Fränninge 12:12 (avregistrerat nummer) 14 mars 1951 - 3 augusti 1954
Fränninge 12:11 (avregistrerat nummer) 14 mars 1951 - 3 augusti 1954
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) 19 november 1954 - 15 januari 1955
Vallarum 7:33 (avregistrerat nummer) 19 november 1954 - 15 januari 1955
Vallarum 7:23 (avregistrerat nummer) 19 november 1954 - 15 januari 1955

Axel Emanuel Persson var född den 22 juni 1897 i Östra Vemmenhög och han var son till pigan Thilda Charlotte Nilsson på Östra Vemmenhög nr 2. Axel gifter sig den 5 oktober 1918 med Hilma Julia Persson som var född den 31 juli 1895 i Smedstorp. Hilma var dotter till åbon på Tunby nr 8 Ola Nilsson och hans hustru Johanna Åkesson. Familjen var bosatt på Fränninge 28:5 och 1960 är dom bosatta på Norra Västkustvägen 9 i Flädie och senare flyttar dom till Västergatan 10 i Teckomatorp. Axel avlider den 26 februari 1972 och Hilma avlider den 24 december 1978.

Barn

NamnBeskrivning
Arne Henningfödd den 31 januari 1921 i Östra Vemmenhög.