Axel Olsson och Ella Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 12:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 16 november 1963 - 20 maj 1966