Axel Olof Gunnar Persson och Hafira Ingeborg Eskilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 23:17 (aktuellt nummer) 18 februari 1937 - 11 december 1961
Fränninge 22:24 18 februari 1937 - 11 december 1961
Hårderup 3:13 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 december 1927 - 4 oktober 1937
Hårderup 3:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 december 1927 – 4 oktober 1937

Axel Olof Gunnar Persson född i Tolånga den 4 oktober och döpt den 24 oktober 1903. Han gifte sig med Hafira Ingeborg född Eskilsson i Tolånga den 14 juni döpt den 19 juni 1897. Dom gifte sig den 8 november 1927 i Fränninge. När dom gifte sig var Axel Olof Gunnar lantbrukare på Eggelstad nr 8 och Hafira Ingeborg bodde på Eggelstad nr 9. Dom har ett gemensamt barn, dottern Sonja Birgit Ingegärd född den 3 juni 1930 på BB i Lund. Axel Olof Gunnars var son till Anna Gunnarsson född 21 maj 1874 som arbetade som piga på Eggelstad nr 5, där hon med en bevittnad skrivelse anhållit att barnet måtte såsom hennes barn i böckerna antecknas. Hafira var dotter till Nils Persson Eskilsson, född 11 februari 1865, åbo på Eggelstad nr 9 och moder var Hanna Nilsson, född 5 februari 1873. Familjen flyttade till Hårderup 3 den 15 november 1927 ifrån Tolånga. Dom flyttar den 29 november till Fränninge 23:17 som dom brukar fram till 1961 då dom säljer den. Familjen är senare bosatt på Åsumsgatan 36, Ängsgården och där Hafira Ingeborg avlider den 4 mars 1983 och Axel Olof Gunnar som avlider den 28 mars 1989.

Barn

NamnBeskrivning
Sonja Birgit Ingegärd född den 3 juni 1930 i Lund, men modern var bosatt i Eggelstad. Hon gifter sig den 11 mars 1961 med Sven Erik Lennart Lindbladh som var född den 4 juni 1931 i Tolånga. Familjen är folkbokförd på Torngränd nr 9 i Sjöbo. Sven Erik Lennart avlider den 14 november 2013 och Soja Birgit Ingegärd avlider den 25 augusti 2014.