Axel Nilsson och Olga Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 21 februari 1939 - 11 juni 1946
Starrarp 6:11 (avregistrerat nummer) 21 februari 1939 - 4 juni 1946