Axel Lindgren och Ulla Lindgren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:23 Bombi Bitt Huset (aktuellt nummer) 3 augusti 1969 - 29 augusti 1975