Axel Johansson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:32 (avregistrerat nummer) 10 mars 1965 - 13 oktober 1970
Vallarum 14:31 (avregistrerat nummer) 10 mars 1965 - 13 oktober 1970
Vallarum 14:13 (avregistrerat nummer) 10 mars 1965 - 13 oktober 1970
Vallarum 14:53 (avregistrerat nummer) 10 mars 1965 - 13 oktober 1970
Vallarum 9:55 (avregistrerat nummer) 10 mars 1965 - 13 oktober 1970
Vallarum 7:47 (aktuellt nummer) 4 augusti 1949 - 24 februari 1963