Axel August Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 3 augusti 1947 – 12 juni 1971

Axel August Svensson var född i Vitaby den 30 juli 1885. Axel gifte sig den 15 januari 1925. Axels föräldrar är arrendatorn Sven August Persson och hans hustru Amanda Åkesson. Dom arrenderade mark vid Greflunda mölla i Vitaby. Axel August Svensson avled den 1 april 1971. Axel är begravd på Fränninge kyrkogård den 10 april 1971, gravnummer FR A 52, 53 del A. På samma gravplats finns även hans hustru Edith Svensson som var född den 15 januari 1885 och avled den 22 juli 1973.