August Nilsson och Johanna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:10 (avregistrerat nummer) 7 maj 1911 - 1 april 1938
Starrarp 2:6 (avregistrerat nummer) 18 mars 1916 - 17 mars 1917