August Martin Wilhelm Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:16 (aktuellt nummer) 23 augusti 1926 - 12 april 1935
Molleröd 1:4 Nyhem (aktuellt nummer) 23 augusti 1926 - 12 april 1935

August Martin Wilhelm Andersson var född den 12 september 1893 i Molleröd och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Anders Mårtensson och hans hustru Ingrid Johanna Lindegren. August Martin Wilhelm Andersson flyttar den 3 juli 1935 till Gamla Tollarp 53-54 i Västra Vrams församling och där han bor fram till den 16 december 1943 då han skrivs som obefintlig. På den adress han flyttar till 1935 finns en fabrikör Anders Jönsson som samtidigt flyttar till Fränninge församling och Molleröd. Med andra ord så bytte dom bostad.