August Månsson (make till avlidna Bengta Månsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:28 (aktuellt nummer) 2 februari 1959 - 25 juli 1960