August Håkansson och Martha Kristina Håkansson, född Lundquist

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 12 november 1949 - 10 juli 1951
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 12 november 1949 - 10 juli 1951
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 6 mars 1924 - 25 maj 1925
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 6 mars 1924 - 25 maj 1925
Vallarum 7:45 (avregistrerat nummer) 24 april 1939 - 21 november 1947
Vallarum 7:17 (avregistrerat nummer) 27 februari 1926 - 21 november 1947

August Håkansson var född den 15 oktober 1886 i Vallarum och han var son till åbon Håkan Mårtensson och Hanna Olsson i Vallarum. August gifter sig den 25 oktober 1924 med Martha Kristina Lundquist född den 26 juli 1895 i Vallarum och hon var dotter till handlaren Johan Lundquist och hans hustru Anna Hansson på Vallarum nr 9. Familjen kom till Vallarum nr 7 den 10 december 1926 ifrån Vallarum nr 9. Senare är dom bosatta på Vallarum nr 9:37 och där August avlider den 17 januari 1952. Martha Kristina är senare bosatt i Vollsjö på Vångavägen 2 och hon avlider den 25 september 1981.

Bouppteckning efter August Håkansson som avled på Vallarum nr 9 den 17 januari 1952.